Cloudy sú horúcou témou pre malé a stredné podniky, no i pre veľké korporácie. Ak zvažujete previesť vašu firmu do cloudu, je veľmi dôležité poznať rozdiel medzi viacerými tipmi cloudových služieb.

Zvyčajte sa stretnete s troma modelmi cloudových služieb.

  1. Software as a Service (SaaS)
  2. Platform as a Service (PaaS)
  3. Infrastructure as a Service (SaaS)

SaaS Softvér ako servis

Softvér ako servis je najrozšírenejšia forma služieb pre firmy v cloude. SaaS používa internet na dodanie aplikácií, ktoré sú v správe tretej strany. Vačšina z nich beží cez váš webový prehliadač, takže k nim nepotrebujete žiadne inštalácie ani sťahovanie programov.

Vás IT technik už nemusí chodiť od počítača k počítaču, aby vám nainštaloval alebo opravil programy, ktoré používate. Váš prevádzkovateľ cloudových služieb sa postará o funkčnosť, technické vybavenie, ukladací priestor, i antivírovú ochranu, ktorú k práci s programami potrebujete. Nemusíte dokonca vlastniť žiaden server a všetka podpora prebieha na diaľku.

Táto služba má nesporné výhody. Redukuje množstvo času a ľudských zdrojov potrebných na spravovanie softvérov. Uchráni vás pred rizikom straty dát vďaka bezpečnostným zálohám v cloude.

Táto forma cloudových služieb je vhodná pre malé a stredné podniky, ktoré chcú redukovať množstvo problémov s hardvérom a softvérom.

PaaS Platforma ako servis

Platforma ako servis, poskytuje platformu pre vytváranie softvéru. Neposkytuje teda softvér ako službu ako je tomu v prvom prípade. Táto platforma je dodávaná prostredníctvom webu vývojárom, ktorý vďaka nej programujú aplikácie. Môžu sa tak plne koncentrovať na svoju práce, bez starostí s operačným systémom, aktualizáciami, ukladacím priestorom alebo infraštruktúrou.

Paas poskytuje nákladovo efektívnu formu vývoja aplikácií. Je vysoko stabilná, takže šetrí čas i peniaze. Navyše je veľmi ľahko prispôsobiteľná v prípade, že na projekt náhle potrebujete väčší výkon či väčšiu databázu.

IaaS Infraštruktúra ako servis

V tomto prípade ide o formu cloudových služieb rýchlo sa prispôsobujúcej vašim požiadavkám. Poskytuje vám kompletnú IT infraštruktúru, vrátane serverov, sietí, operačných systémov, ukladacieho priestoru cez virtuálne technológie. Dávajú klientovi plnú kontrolu nad touto infraštruktúrou, ako keby ste mali dáta centrum, bez nutnosti sa o neho technicky starať. To, čo všetko má mať na starosti poskytovateľ cloudovej služby je samozrejme určené na základe dohody a zmluvy.

Vaše náklady za službu sa môžu flexibilne hýbať s vašimi potrebami. Ak si váš podnik zrazu vyžaduje náročnejšie požiadavky na hardvér, či siete, cloudové clužby sa vám prispôsobia.

Každý z týchto modelov sa hodí k inému druhu podnikania a podniku samotnému. Najkrajšia na cloudových službách je ich flexibilita, ktorá v dnešnej rýchlo meniacej sa dobe zohráva veľkú úlohu pri konkurencieschopnosti. Nespomenuli sme aj ďalšie výhody plynúce z tejto technologickej inovácie, ktorá sa pomaly, ale isto usídľuje aj v menších slovenských firmách.