Väčšina nie práve technicky zameraných ľudí pravdepodobne má predstavu o tom, čo je to cloud computing. Ale keď sa spomenie IaaS vs. SaaS vs. PaaS, zaváhajú aj samotní IT-čkári.

Stručne povedané, infraštruktúra ako služba (IaaS) poskytuje virtuálne stroje alebo úložisko od poskytovateľa na požiadanie s flexibilnou škálovateľnosťou a softvér ako služba (SaaS) jednoducho zahŕňa hostovanie softvéru v cloude (napríklad Salesforce.com)

Čo je PaaS ?

Čo je však platforma ako služba (PaaS)? Kto sú veľkí hráči na tomto trhu a aký je rozdiel medzi PaaS a IaaS? Aby sme citovali tých najpovolanejších, Sacha Labourey, bývalý CTO spoločnosti JBoss, ktorú získal Red Hat, a teraz zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti CloudBees, sa vyjadril takto.

„Zdá sa, že okolo PaaS existuje určitý zmätok. Platforma ako služba je pre nás sada služieb zameraná na vývojárov, ktorá im pomáha vyvíjať a testovať aplikácie bez obáv o základnú infraštruktúru. Vývojári sa nechcú starať o zabezpečenie serverov, úložiska a zálohovania súvisiaceho s vývojom a spustením aplikácie. Chcú napísať kód, otestovať aplikáciu, spustiť aplikáciu a byť v nej neustále schopní robiť zmeny a opravovať chyby. Všetky back-endy týkajúce sa nastavenia serverov by sa mali robiť automaticky a transparentne na pozadí, a to je prísľub služby PaaS. Celá práca na konfigurácii infraštruktúry je presne to, čo vývojári nechcú robiť. Platforma ako služba funguje nad rámec IaaS a všetku túto prácu bude vykonávať automaticky.“

Výhody PaaS

Odborníci predpovedajú službe PaaS veľkú budúcnosť, dokonca, že má potenciál byť väčším než SaaS /software as a service/. Spoločnosť Gartner v minulom roku uviedla, že trh PaaS je len desatinový oproti trhu SaaS. Je teda reálne si myslieť, že Platforma ako Služba môže byť rovnako veľká ako IaaS a SaaS?

Je potrebné si uvedomiť, že v budúcnosti bude drvivá väčšina pracovných úloh vo verejnom cloude. Zakaždým, keď sa stretnete s problémom, budete mať dve možnosti: Existuje nejaká aplikácia na vyriešenie môjho problému? Ak je to tak, použijete SaaS. Ak ešte nie je k dispozícii aplikácia, vytvorím si pomocou PaaS vlastnú aplikáciu. V žiadnom prípade sa nebudem starať o infraštruktúru alebo o to, kde je aplikácia hostovaná. Platform as a Service je mimoriadne strategická zložka vývoja prispôsobených aplikácií.

PaaS poskytuje nákladovo efektívnu formu vývoja aplikácií. Je vysoko stabilná, takže šetrí čas i peniaze. Navyše je veľmi ľahko prispôsobiteľná v prípade, že na projekt náhle potrebujete väčší výkon či väčšiu databázu.

To môže viesť k rýchlejšiemu vývoju a dodávaniu aplikácií, čo je obrovské plus pre podniky, ktoré chcú získať konkurenčnú výhodu, alebo ktoré potrebujú rýchlo uviesť výrobky na trh.

Platforma ako služba im tiež umožňuje rýchlo otestovať používanie nových jazykov, operačných systémov, databáz a ďalších vývojových technológií, pretože pre ne nemusia postaviť podpornú infraštruktúru. Uľahčuje a zrýchľuje upgrade svojich nástrojov.

Použitie softvéru PaaS núti vývojárov podnikového softvéru, aby vo svojich aplikáciách používali cloudové techniky, čo potom pomáha prijať moderné princípy a lepšie využívať platformy cloudovej infraštruktúry (IaaS).

Pretože organizácie využívajúce PaaS môžu spravovať svoje aplikácie a údaje, strata kontroly nie je hlavným problémom, ako je to často pri používaní cloudovej infraštruktúry.

Pri dodávaní infraštruktúry ako služby ponúka Platforma ako služba rovnaké výhody ako IaaS. Jeho pridané funkcie (middleware, nástroje pre vývoj a ďalšie obchodné nástroje) vám dávajú ďalšie výhody:

Skráťte dobu písania kódu.

Nástroje pre vývoj PaaS môžu skrátiť čas potrebný na napísanie nových aplikácií pomocou predpripravených aplikačných komponentov integrovaných v platforme, ako sú podpora pracovného toku, adresárové služby, funkcie zabezpečenia a ďalšie.

Rozšírte vývojové možnosti bez naberania ľudí.

Komponenty PaaS ponúknu vývojovému tímu nové možnosti, bez potreby zamestnávať ďalších pracovníkov s potrebnými skúsenosťami.

Vyvíjajte ľahšie pre viac platforiem.

Vrátane mobilnej. Niektorí poskytovatelia služieb vám poskytnú možnosti vývoja pre viac platforiem, ako sú počítače, mobilné zariadenia a prehliadače, takže aplikácie pracujúce na rôznych platformách je možné vyvíjať ľahšie a efektívnejšie.

Používajte cenovo dostupné prepracované nástroje.

Model priebežných platieb umožňuje jednotlivcom aj organizáciám používať prepracovaný vývojový softvér, funkcie business intelligence a analytické nástroje, ktoré by si inak nemohli dovoliť kúpiť.

Podporujte geograficky nesúrodé vývojové tímy.

Pretože je vývojové prostredie dostupné po internete, môžu vývojové tímy pracovať spoločne na projektoch, aj keď jednotliví členovia tímu nesedí na rovnakom mieste.

Spravujte efektívne životný cyklus aplikácií.

Platforma ako služba poskytuje v rámci toho istého integrovaného prostredia všetky funkcie potrebné k podpore celého životného cyklu webovej aplikácie: zostavenie, testovanie, nasadenie, správu a aktualizácie.

Príklady PaaS

Medzi popredných poskytovateľov Platform as a service patria Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google, IBM, Salesforce.com, Red Hat, Pivotal, Mendix, Oracle, Engine Yard a Heroku. 

Microsoft Azure App Service je plne spravovaný server PaaS, ktorý integruje webové stránky spoločnosti Microsoft Azure, mobilné služby a služby BizTalk do jedinej ponuky. Azure App Service poskytuje integráciu medzi lokálnymi a cloudovými systémami.

Google App Engine je ponuka spoločnosti na vývoj a hosťovanie webových aplikácií v dátových centrách spravovaných spoločnosťou Google. Aplikácia je automaticky spúšťaná a škálovaná na viacerých serveroch.

Bariéry napredovania PaaS

Výhodou cloud computingu číslo jedna je agilita. Hodnota uvedenia nových funkcií alebo výrobkov na trh vysoko prevyšuje ďalšie výhody, ako je napr. zníženie nákladov. PaaS posúva agilitu na inú úroveň tým, že oddeľuje základnú infraštruktúru a vývoj aplikácií, aby sa vývojári mohli viac sústrediť na obchodné požiadavky a menej na technické požiadavky. Ak je agilita kráľom a PaaS je kráľom agility, tak prečo táto služba nie je taká rozšírená ? Narazili sme na viac prekážok, ktoré bránia podnikom prijať túto službu.

1. Mätúce posolstvo

Opýtajte sa piatich ľudí, čo je PaaS, a dostanete päť rôznych odpovedí. Existujú riešenia PaaS, ktoré sa úzko zameriavajú na konkrétne oblasti, ako sú mobilné zariadenia, DevOps, Big Data atď., Ako aj všeobecné riešenia zamerané na vývoj aplikácií. Dokonca aj poskytovatelia IaaS ako AWS stierajú hranice medzi IaaS a PaaS vydávaním robustných rozhraní API, ktoré poskytujú konkrétne sady funkcií na rozdiel od celej vývojovej platformy (napr. Redshift, Cloud Formation, Kinesis atď.).

Existuje tiež veľa mutácií Paas vrátane verejnej, súkromnej a hybridnej. Aby sa ešte viac skomplikovalo jeho použitie, môže byť PaaS dodávaný ako riadená služba, môže byť spravovaný on-premises / v priestoroch podniku/, alebo môže byť hostovaný na súkromnom alebo verejnom cloudu. Existuje toľko možností, každá so svojimi kladmi a zápormi, že je veľmi zložité sa v tom vyznať.

Aby toho nebolo málo, každý poskytovateľ Platform as a Service pristupuje k PaaS odlišne, čo znamená, že neexistuje žiadny štandard, ktorý by sa dal použiť na porovnanie týchto riešení.

2. Vyspelosť PaaS

Z troch rôznych modelov cloudových služieb (IaaS, PaaS a SaaS) je PaaS zďaleka najmenej vyspelý. SaaS už roky dôverujeme v tom, že odstraňuje množstvo vedľajších funkcií vrátane CRM, miezd, ľudských zdrojov, vykazovania nákladov a ďalších. IaaS je stále v počiatočnej fáze zrelosti, ale v posledných rokoch sa tešilo veľkej obľube v podnikoch. PaaS však zastáva vo veľkých organizáciách veľmi slabú pozíciu a zvyčajne ho používa iba jeden tím alebo malé percento z celkovej skupiny vývojárov.

3. Nedostatok operačných funkcií

Je dôležité pochopiť históriu PaaS, aby sme pochopili jej zaostávanie v súčasnosti. Pôvodným zámerom PaaS bolo odčerpať všetku chaotickú a náročnú inštalatérsku prácu v oblasti IT, aby vývojári mohli písať iba kód. Pôvodným prísľubom PaaS bolo „zabudnite na infraštruktúru a prevádzku, my to vybavíme za vás.“ Prvé riešenia Platform as a Service ako Google App Engine, Force.com, Heroku, Engine Yard atď. sa zameriavali na verejné cloudy.

Startupy a malé a stredné podniky si obľúbili PaaS, pretože dokázali rýchlo vytvoriť a nasadiť softvér s menším počtom ľudí, menšou zložitosťou a bez správy dátového centra. Podniky tento model ale neprijali.. Väčšina podnikov nie je pripravená umiestniť všetky pracovné úlohy do verejného cloudu, takže hľadali súkromné alebo hybridné riešenia.

Tak vznikli súkromné a hybridné riešenia PaaS. Problém väčšiny týchto riešení spočíva v tom, že vyhovujú vývojárom ale zanedbávajú veľkú časť potrieb operačných tímov. So súkromným PaaS majú teraz podniky inú vrstvu architektúry, ktorú musia spravovať. Okrem správy infraštruktúry teraz musia spravovať aj PaaS. To znamená, že tieto nové riešenia musia vyhovovať aj správcom systému, bezpečnostným architektom, prevádzkovým manažérom atď. Jedným okom sa to začne veľmi podobať na IaaS.

Väčšina podnikov sa sťahuje do prostredia viacerých cloudov, takže tieto riešenia PaaS musia bez problémov fungovať na vrchole viacerých riešení infraštruktúry. Súkromná PaaS musí byť oveľa viac ako iba vývojová platforma, aby v podniku prežila. Musí poskytovať bohatú sadu funkcií pre správu, integráciu s existujúcimi riešeniami, poskytovať vysokú dostupnosť, umožňovať správu SLA, zotavenie po katastrofe a oveľa viac.

4. Rýchlosť zavedenia PaaS

Keď ste si prečítali všetky vyššie uvedené bariéry zavedenia PaaS, pravdepodobne ste si uvedomili, že úspešná implementácia súkromného PaaS spolu so všetkými operačnými procesmi, vysokou dostupnosťou, otestovaná audítormi a bezpečnostnými tímami si vyžaduje veľké úsilie. Len čo sa tam dostanete (ak sa tam dostanete), môžete využiť agilitu, ktorú poskytuje Platform as a Service.

Ako dlho to však bude trvať pre vašu organizáciu a budú mať vaši riadiaci pracovníci trpezlivosť čakať na to? Nehovorím, že je to nedosiahnuteľné. Hovorím, že veľa podnikov verí, že si môžete jednoducho kúpiť riešenie PaaS a vývojári okamžite začnú dosahovať vyššiu rýchlosť uvedenia na trh. To zďaleka nie je realita, pretože na úspešné zavedenie Platform as a Service je potrebné veľa plánovania a tvrdej práce.

Tieto bariéry, ktoré sme spomenuli sú súčasťou problému, prečo podniky ešte nie sú naklonené prijať PaaS. Či už je to nedostatok dôvery, obmedzený výskum a porozumenie alebo jednoducho kultúrny problém, mnoho podnikov si stále cení kontrolu viac ako agilitu.

Žiadna z týchto prekážok nie je neprekonateľná. Čím dlhšie poskytovateľom PaaS trvá, kým preniknú na podnikový trh, tým vyššie je riziko, že sa podniky obrátia na verejné riešenia Platform as a Service. Každý rok sa ďalšie pracovné úlohy presúvajú do verejných cloudov. Len čo sa väčšina najdôležitejších aplikácií nasadí do verejného cloudu, podniky pravdepodobne úplne obídu súkromné ​​/ hybridné nástroje v prospech toho, čo PaaS pôvodne malo byť, a to je outsourcing základnej infraštruktúry.

autor: Stanislav Křížek, IT odborník