IT Outsourcing

Jednoduchým rozhodnutím môžete zabezpečiť efektívne využívanie vašich firemných zdrojov, šetrenie času, zefektívniť procesy a zabezpečiť trvalý rozvoj a vysokú kvalitu služieb v oblasti informačných technológii..

 

Profesionálne IT služby na mieru

Akonáhle sa musíte vo vašej firme zaoberať problémami s nefunkčnými IT technológiami, vaša efektivita začne prudko klesať. Prinášame portfólio komplexných IT služieb, aby ste sa mohli venovať svojmu podnikaniu v pokoji a naplno.

IT outsourcing  definujeme ako využitie externého poskytovateľa IT služieb k efektívnemu zabezpečeniu IT podnikových procesov a riešení.

Outsourcing IT

Outsourcing je svetovým trendom z viaccerých dôvodov. Nie je potrebné, aby ste mali vlastné IT oddelenie, kde všetko “šľape” tak ako má. Dokážeme vám zaistiť pravidelnú a nepretržitú kontrolu stavu vašich zariadení a vy sa tak môžete plne sústrediť na rozvoj vašej firmy. Nemusíte preto zamestnávať samostatného zamestnanca, ktorý bude mať na starosti chod informačných technológií. Základným dôvodom, prečo by sa mal klient rozhodnúť pre outsourcing je skutočnosť, že klient má k dispozícii profesionálny servis s kvalitami, ktoré by z vlastných zdrojov získaval s neporovnateľne vyššími finančnými nákladmi. Firma tým šetrí náklady na  zamestnaneckú réžiu (zamestnanecké bonusy, strava, priestory, energie, telefón a iné), testovanie a výber nových technológií, konzultačné služby, poistenie, školenia a odborný rast, prestoje zamestnancov. Tieto náklady  preberá „outsourcingová” IT firma.

 

 

 

Mám záujem

Výhody IT Outsourcingu

Zníženie celkových nákladov na IT

Nie len mzdových nákladov na zamestnancov, ale aj nákladov na odborné školenia, zamestnaneckých bonusov – mobilý telefón, dovolenky, automobil.

Minimalizujete riziko nastaralých IT systémov

Vaše IT bude vždy moderné, pretože za vás sledujeme najnovšie technologické trendy a prinášame inovácie, ktoré vám budú prinášať dynamický rast konkurencieschopnosti.

Šetríte svoj čas

Čas na sledovanie trendov, implementáciu nových technológií, vzdelávanie zamestnancov alebo likvidáciu prekonaných riešení. Svoj čas si každoročne vyžiada i firemné strategické plánovanie.

Personálne výhody

Záruka dostupnosti odborníkov, keď ich práve potrebujeme. Nemôžeme zabudnúť ani na zastupiteľnosť a angažovanosť v IT firme.

Vyššia flexibilita

Vaša firma sa stane s našimi IT službami flexibilnejšou, vďaka čomu získa konkurenčnú výhodu na trhu. Vaše náklady budú vopred plánované čím zefektívnite svoj cash flow.

Prenos zodpovednosti

Garantované časy riešenia IT problému, poistenie zodpovednosti do výšky 1mil Eur sú ďalšie dôvody, aby ste zodpovednosť za vaše IT zverili do rúk našej IT firmy.