Keď zveríte dáta do cloudu, viete kde sú uložené? Ak vám to nie je úplne jasné, prečítate si to v tomto článku – Ako funguje cloud.

Iste ste sa už stretli s tým, že vám niekto povedal o svojich dátach v cloude prípadne o cloudových službách.

Čo to ale znamená, že máte dáta uložene v cloude? Kde vlastne sú? Z nevedomosti tejto otázky panuje v ľuďoch neistota a pochybnosti, či majú dáta uložene na cloude v bezpečí.

Ako funguje cloud?

Cloud nie je žiadny obláčik v inej dimenzii vesmíru, ktorá bola nedávno objavená. Cloud je spôsob, ako efektívne narábať s výpočtovou technikou na fyzických serveroch. Teda je to technológia, ktorá je prevádzkovaná na serveroch v data centrách. Vďaka cloudom, máme možnosť vytvoriť IT infraštruktúru, ktorá dokáže naplno využiť celý potenciál serverov.

V prípade verejných cloudov je to vďaka tomu, že si server delí viaccero zákazníkov naraz. Verejný cloud je napríklad Google drive, Dropbox, Microsoft OneDrive.

V prípade privátneho cloudu dokážete naplno využiť jeho potenciál natoľko, aby investícia doň bola skutočne dobre využitá.

Keď si kúpite fyzický server na firmu, nevyužijete celý jeho potenciál. Keď ale poskytovateľ cloudu zriadi na serveroch cloud, tak môže jeho kapacitu prerozdeliť efektívne podľa potrieb zákazníkov. Takto sú servery využité naplno, a vy platíte iba za to, čo v danej chvíly potrebujete.

ako funguje cloud
Ako funguje Cloud

Ako putujú dáta v cloude

Vysvetlili sme si, ako funguje cloud a že sa skladá z fyzických serverov a cloudovej technológie. Teraz sa pozrime na to, ako sa dáta v cloude pohybujú. Predstavme si, že sme v účtovnej firme a chceme zadať nové údaje do účtovného systému. Zapneme svoje zariadenie, ktoré sa pripojí k internetu, zadáme položku a dáme ju uložiť. Táto nová položka putuje do systému, ktorý ju zaradí podľa toho, ako je systém naprogramovaný. Vy teda síce komunikujete s programom na vašom počítači, ale položka je uložená na fyzickom serveri v cloude.

Je cloud bezpečný?

Hovorili sme, že cloud funguje na fyzickej infraštruktúre, takže cloud je vlastne spôsob poskytovania fyzických serverov. V tejto súvislosti sa musíme pozrieť na tieto dôležité oblasti:

  1. Kde sú fyzické servery, na ktorých máte uložené dáta
  2. Kto tieto dáta spravuje

Poskytovateľ vašich cloudových služieb môže riešiť prevádzku cloudu rôznymi spôsobmi. Môže mať úplne vlastné riešenie, ktoré má plne pod kontrolou, alebo len predáva cloud od iného poskytovateľa pod vlastnou značkou. Zistite si teda, na akej infraštruktúre beží váš cloud a z akého dátového centra je poskytovaný. Aké zabezpečenie používa dátové centrum. Má potrebnú certifikáciu? Má plán obnovy po havárií? Používa Váš cloud provider jedno dáta centrum pre všetky vaše dáta, alebo sú zálohované aj niekde inde?

Narážame totiž na problém, že vaše dáta môžu byť pokojne uložené na dátovom centre v Amerike alebo Ázií, alebo sa menia z miesta na miesto, a vy vlastne ani neviete, kde máte dáta uložené. Mnohí poskytovatelia cloudu sa snažia znížiť svoje náklady tým, že dáta ukladajú v necertifikovaných dáta centrách mimo Slovenska prípadne ich prelievajú kade-tade. Spýtajte sa svojho cloud poskytovateľa, či vám v každej chvíly vie zaručiť a garantovať, kde sa vaše dáta nachádzajú.

Dôležitou otázkou v bezpečnosti je i vaše vlastné zabezpečenie internetovej komunikácie a vašej IT infraštruktúry. Veľa škody vie napáchať aj nepozorné správanie vašich zamestnancov na internete. Väčšina kybernetických útokov totiž mieri na ľudskú chybovosť a nie diery v bezpečnosti IT systémov.

Cloud je rýchlo napredujúca oblasť technológie, ale je nutné vedieť, kto vám coudové služby poskytuje a či s vami komunikuje transparetne. Ak u vás prišiel čas na zmenu a chcete cloudové technológie vyskúšať, prípadne vedieť viac o tom, čo vám môžu priniesť, neváhajte nám napísať.