Prečo modernizovať firemnú IT infraštruktúru? Ako IT infraštruktúra brzdí vaše podnikanie? Prečítajte si našich 11 znamení, že by ste mali zmodernizovať IT infraštruktúru.

Produktivita, komunikácia a bezpečnosť vašej organizácie môžu byť spojené priamo s jednou vecou – vašou IT infraštruktúrou.

Tá jedna „vec“ je vlastne celý ekosystém technologických komponentov: hardvér, softvér a sieť, vrátane všetkých prepojení medzi nimi. Aby vaša IT infraštruktúra fungovala na maximálnu kapacitu, všetky systémy musia dobre spolupracovať.

Spoľahlivá a efektívna IT infraštruktúra je v tejto rýchlej digitálnej ére kľúčová pre úspech každého podnikania. Ako však čas plynie, je ľahké prehliadnuť znaky, ktoré naznačujú, že vaša IT infraštruktúra nevyhnutne potrebuje inováciu. Ignorovanie týchto znakov môže mať za následok neefektívnosť, slabé miesta v zabezpečení a v konečnom dôsledku môžu brániť rastu vašej organizácie. Preto je nevyhnutné rozpoznať signály, že je čas na upgrade vašej IT infraštruktúry.

Tu si ukážeme niekoľko náznakov, že je čas začať naplánovať komplexnú modernizáciu vašej IT infraštruktúry.

Aké sú súčasti IT infraštruktúry?

 1. Hardvér. Myslite na hardvér ako na všetky fyzické technologické prvky vo vašej firme – notebooky, stolné počítače, servery, telefónne slúchadlá, smerovače, prepínače, firewally atď.
 2. Softvér. Softvérová časť vašej IT infraštruktúry zahŕňa aplikácie nainštalované, používané alebo odkazované hardvérom vo vašom IT ekosystéme – operačné systémy, aplikácie, prehliadače atď.
 3. Siete Sieť zahŕňa všetky veci, ktoré udržujú vašu IT infraštruktúru pripojenú – internetové pripojenia, wi-fi, káble atď.

11 znamení, že by ste mali zmodernizovať IT infraštruktúru

Jedným z prvých príznakov, že je čas na upgrade, je výrazný pokles výkonu. Ak sú vaše systémy pomalé a nereagujú, môže to ovplyvniť produktivitu zamestnancov a spokojnosť zákazníkov. Pomalé časy odozvy, časté zlyhania a úzke miesta sú indikátormi zastaraného hardvéru alebo softvéru, ktorý už nedokáže držať krok s požiadavkami vašej firmy. Investícia do rýchlejších procesorov, väčšej pamäte RAM alebo inovácia softvéru vám môže pomôcť zmierniť tieto problémy s výkonom a zabezpečiť bezproblémovú prevádzku.

Ďalším znakom toho, že je čas na upgrade vašej IT infraštruktúry, sú zastarané bezpečnostné opatrenia. Kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú a ak vaše bezpečnostné protokoly nie sú aktuálne, vystavujete svoje podnikanie riziku. Starším systémom môžu chýbať potrebné záplaty a aktualizácie na ochranu pred najnovšími zraniteľnosťami a hackermi. Inovácia vašej IT infraštruktúry vám umožní implementovať robustné bezpečnostné opatrenia, ako sú pokročilé brány firewall, systémy na detekciu narušenia a šifrovací softvér, aby boli vaše cenné údaje v bezpečí pred potenciálnym narušením.

Navyše, ak zistíte, že máte problémy s integráciou nových technológií alebo softvéru do vašej existujúcej infraštruktúry, môže to byť znak toho, že je potrebný upgrade. Zastaranej IT infraštruktúre často chýba kompatibilita s modernými aplikáciami, čo sťažuje využitie najnovších nástrojov a softvérových riešení. Výsledkom môžu byť premeškané príležitosti na inováciu a zlepšenie efektívnosti. Inovácia vašej infraštruktúry zaisťuje kompatibilitu a umožňuje vašej organizácii využívať najnovšie pokroky v technológiách, vďaka čomu máte náskok pred konkurenciou.

Okrem toho, ak vaša súčasná infraštruktúra nie je schopná zvládnuť rastúci objem údajov, je to jasný náznak, že je potrebná inovácia. Keďže podniky generujú a spoliehajú sa na neustále sa zvyšujúce množstvo údajov, je nevyhnutné mať škálovateľnú infraštruktúru, ktorá sa dokáže prispôsobiť budúcemu rastu. Zastaraná infraštruktúra nemusí mať potrebnú úložnú kapacitu alebo šírku pásma siete na zvládnutie prílevu dát, čo vedie k strate dát, pomalému spracovaniu dát a zníženiu prevádzkovej efektivity. Inovácia infraštruktúry vám umožňuje bezproblémovo ukladať, spracovávať a analyzovať veľké objemy údajov, čo vašej organizácii poskytne cenné informácie pre informované rozhodovanie.

Nakoniec, ak zistíte, že trávite značné množstvo času a zdrojov na údržbu, je to znak toho, že aktualizácia mala byť dávno naplánovaná. Zastaraný hardvér a softvér často vyžadujú časté opravy, aktualizácie a riešenie problémov. Tieto činnosti údržby môžu byť časovo náročné a nákladné a odvádzajú zdroje od kritickejších obchodných operácií. Inováciou infraštruktúry môžete znížiť prestoje, automatizovať úlohy údržby a uvoľniť cenné zdroje, čo vášmu tímu umožní sústrediť sa na strategické iniciatívy, ktoré poháňajú vaše podnikanie vpred.

Zhrňme si v stručnosti 11 znamení že by ste mali zmodernizovať IT infraštruktúru:

Prístup a komunikácia

 1. Sieťové pripojenie často padá
  Vaše internetové pripojenie by nemalo pravidelne padať. Prestoje sú drahé a prerušené hovory či meetingy môžu poškodiť reputáciu vašej organizácie.
 2. Softvér je zastaraný
  Nemôžete aktualizovať svoj softvér, pretože nie je kompatibilný so starším hardvérom? Nemôžete aktualizovať svoj hardvér, pretože sa spoliehate na starší softvér? Starý softvér môže obmedzovať vašu produktivitu a ak už nie je podporovaný alebo nedostáva pravidelné aktualizácie zabezpečenia, nechávate takto otvorené dvere hackerským útokom.
 3. Firma rýchlo rastie
  Dokáže vaša sieť zvládnuť internú a externú prevádzku pre vašu rastúcu firmu? Rast je fantastický, ale rýchlejší rast, než dokáže vaša IT infraštruktúra zvládnuť, môže začať brzdiť budúcu schopnosť vašej organizácie neustále sa rozvíjať.
 4. Prijatie dlhodobej práce z domu
  Je vaša IT infraštruktúra navrhnutá tak, aby zvládala prácu z domu a hybridných zamestnancov? Krátkodobé riešenia môžu fungovať, ale ak plánujete umožniť prácu odkiaľkoľvek na dlhšie, vaša IT infraštruktúra by mala podporovať vašu organizáciu, najmä z hľadiska bezpečnosti, konektivity a komunikácie na diaľku.
 5. Telefónny systém je starý
  Časy telefonického pripojenia sú dávno preč a podniky často zabúdajú, že telefónne systémy sú stále súčasťou infraštruktúry IT. Moderné cloudové telefónne systémy ponúkajú nové možnosti, funkcie pre zvýšenie produktivity a vylepšeného pripojenia.

Čas a produktivita

 1. Všetko je pomalé
  Trvá to večnosť, kým sa prihlásite do počítača, pripojíte sa na internet alebo len tak urobíte svoju prácu? Často je rýchlosť rozhodujúca pre váš úspech. Rýchlosť vášho počítača môže ovplyvniť starnúci hardvér, softvér aj sieťové vybavenie. Prečítajte si 10 tipov ako zrýchliť váš počítač či notebook.
 2. Hardvér je starý
  Okrem toho, že starý hardvér ovplyvňuje vizuálnu reputáciu vašej organizácie, nie je vždy kompatibilný alebo optimalizovaný na spustenie novších softvérových aplikácií.
 3. Servery stále vypadávajú
  Servery sú srdcom vašej IT infraštruktúry. Ak vaše servery neustále vypadávajú, je to ako keby ste jazdili v aute so zapnutou kontrolkou motora a z motora sa valil dym.
 4. Opravy sú drahé a nepredvídateľné
  S komplexným technologickým plánom pre vašu IT infraštruktúru môžete lepšie plánovať nákladovo efektívne aktualizácie hardvéru, softvéru a siete, namiesto toho, aby ste museli platiť drahé opravy a prestoje zamestnancov.

Cyber ochrana

 1. Riešenie kybernetickej bezpečnosti je neaktuálne
  Kybernetická bezpečnosť sa rýchlo mení, pretože každý deň sa objavujú nové hrozby. Na ochranu vašich údajov, zamestnancov a povesti vašej firmy je nevyhnutné viacvrstvové riešenie kybernetickej bezpečnosti. Aké aktuálne je riešenie kybernetickej bezpečnosti vašej firmy?
 2. Stratené údaje predstavujú problém
  Žiadne zálohovanie dát. Žiadny plán obnovy. Žiadne zálohovanie v cloude. Neexistencia plánu pre vaše údaje je recept na katastrofu pre vašu firmu. Viac o tejto téme si prečítajte v našom článku Ako a prečo by ste mali zálohovať firemné údaje – Sycom

Ako naplánovať upgrade IT infraštruktúry


Inovácia vašej IT infraštruktúry by nemala byť okamžitým scenárom alebo scenárom opravy. Výmena alebo oprava jednotlivého hardvéru je krátkodobým riešením.

Na záver treba povedať, že rozpoznanie príznakov, že je čas na upgrade vašej IT infraštruktúry, je životne dôležité pre úspech vašej organizácie. Pomalý výkon, zastarané bezpečnostné opatrenia, problémy s kompatibilitou, neschopnosť zvládnuť nárast údajov a nadmerná údržba sú indikátormi toho, že je potrebný upgrade. Investícia do modernizovanej IT infraštruktúry zaisťuje lepší výkon, vylepšenú bezpečnosť, zvýšenú kompatibilitu, škálovateľnosť a znížené náklady na údržbu. Ak zostanete proaktívni a inovujete svoju IT infraštruktúru, umožníte svojmu podniku neustály rast, inovácie a úspech v digitálnom veku.

Robíme veci jednoduchšie.


Sycom ako technologický partner pomáha organizáciám pri stratégii, plánovaní a podpore projektov IT infraštruktúry. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach našej IT pomoci, od poradenstva až po špeciálne projekty, kybernetickú bezpečnosť a menežované IT služby, kontaktujte nás – radi vám pomôžeme!