Internal Task manager - ITM

všetko pod kontrolou !

Tiketovací systém na evidenciu a kontrolu úloh. 

ITM je jednoducho ovládateľná 

webová aplikácia

Spracovanie úloh

Spravujete úlohy jednoducho, evidencia aktuálnych i uzavretých úloh, žiadna úloha nezostane zabudnutá

Komunikácia so zákazníkom

Napíšte zainteresovaným osobám poznámky priamo k úlohám a zvýšte efektívnosť vašej komunikácie

Evidencia odpracovaných hodín

Pri každej úlohe evidujete koľko hodín trvalo jej spracovanie, takto máte prehľad v nákladoch na čas

Úspora času

Zníženie chybovosti

Úspora nákladov

Zníženie pracnosti

PRÍSTUPY PODĽA PRÁVOMOCÍ

Prístupy zriaďujeme na základe vašich individuálnych požiadaviek. Každý zamestnanec vidí len to, k čomu má povolený prístup. Máte prehľad o všetkom, na čom pracujete, a na čom iný pracujú pre vás! Možnosť pracovať na viacerých úrovniach. 

UŽ ŽIADNA OMEŠKANÁ ÚLOHA

Tiketovací systém automaticky odošle email o akejkoľvek novej akcii v systéme. Takto vám nič neunikne. Už sa nebudete strácať v desiatkach emailov. Pri každej úlohe ostáva komunikácia k danej úlohe zachovaná. 

PREHĽADNÁ GRAFIKA

Po prihlásení vás uvíta prehľad vašich úloh s praktickým kalendárom. Na prvý pohľad uvidíte, ktoré úlohy sú delegované, ktorým členom tímu, ktoré z nich sú už dokončené, a ktoré sú opozdené.

PRAKTICKÉ VÝSTUPY

Vy i vaši klienti získate transparentný systém práce vďaka  Pracovným výkazom.

Vy viete, čo potrebujete na zefektívnenie vášho biznisu, my vám prinášame technológie, ktoré vám to umožnia.

Vyskúšajte si aplikáciu zadarmo vytvorením demo účtu a zistite jej výhody na vlastnej koži